حفاظت در مقابل صاعقه (صاعقه گیر های یونیزه کننده)

یکی از اجزای سیستم های حفاطت در برابر صاعقه، صاعقه گیرهای الکترونیکی یا یونیزه کننده یا برقگیرهای الکترونیکی emission system) Early streamer) مطابق با استاندارد NFC 17-102 می باشند. صاعقه گیرهای یونیزه کننده در واقع نوعی واحد جذب محسوب می گردند که وظیفه دریافت ضربه مستقیم صاعقه و هدایت جریان اصلی صاعقه به سمت سیستم زمین را بر عهده دارند.

در این بخش صاعقه گیر های فعال (E.S.E. Air Terminal) با نام مدل DELTA و SIGMA ، ساخت کمپانی AIDITEC اسـپـانـیـا معرفی می گردند. این کمپانی صاعقه گیرهای یونیزه کننده مدل دلـتـا و سیگما را ارائه می نماید.

 

  • صاعقه گیر های یونیزه کننده سیگما (SIGMA)

    صاعقه گیر های یونیزه کننده (SIGMA)

    شرکت AIDITEC SYSTEMS اسپانیا تولید کننده صاعقه گیر های یونیزه کننده موسوم به SIGMA میباشد که دستور العملهای محاسبه شعاع آن را بر اساس استاندارد های NP 4426 و NFC17-102 و UNE 21186 میباشد. صاعقه گیر های یونیزه کننده SIGMA دارای گواهی از آزمایشگاه های صنایع انرژی ...

  • صاعقه گیر های یونیزه کننده دلتا (DELTA)

    صاعقه گیر های یونیزه کننده دلتا (DELTA)

    شرکت AIDITEC STSTEMS اسپانیا تولید کننده صاعقه گیر های یونیزه کننده موسوم به DELTA می باشد که دستورالعملهای محاسبه شعاع آن را بر اساس و استانداردهای UNE 21186 , NFC 17102 and NP 4426 می باشد. صاعقه گیر های یونیزه کننده DELTAدارای گواهی تست 10 تخلیه پالسی 100 کیلو ...

 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت رتوناک شایا تعلق دارد.
طراحی سایت: پارسیان میزبان