دستگاه های کشف کابل و لوله و خطای کابل.

پیچیدگی شبکه های تاسیسات زیرزمینی و نیاز به دست آوردن اطلاعات دقیق محل از کابل و لوله های دفن شده به منظور محافظت از آنها در طول عملیات حفاری بسیار مهم است.با توانمندی های دستگاه لوله یاب وکابل یاب بر اساس مدل انتخابی با با مدهای مختلف کارکرد شما قادر خواهید بود به راحتی مسیر دقیق و عمق لوله و کابل، را تعیین نماید. . . . کاربردها: کشف خطوط فلزی آب، لوله های فلزی گاز، ، فیبر نوری و کابل های برق و مخابراتی شامل موقعیت یابی و تعیین عمق و همچنین کشف مسیر کانال ها و مجاری غیر فلزی و پولیکا و بتنی را با پروپ فرستنده وکابل ارتباطی (تا 80 متر) ، در صنایع زیر: - شرکت های توزیع و انتقال برق - پیمانکار های ساختمانی - صنایع ریلی - صنایع مخابرات - صنایع نفت و گاز - شرکت هاب آب و فاضلاب . . . . .
 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت رتوناک شایا تعلق دارد.
طراحی سایت: پارسیان میزبان