دستگاه اندازه گیری ارتفاع سیم هادی هوایی از سطح زمین.

لزوم رعایت و استاندارد سازی فاصله کابل های مخابراتی و سیم های خطوط انتقال نیرو در سطوح ولتاژی مختلف ازسطح زمین در مراحلاجرا و دوره نگه داری نیاز به ابزاری ساده و ایمن برای اوپراتور جهت اندازه گیری فاصله آنها با سطح زمین و فاصله بین آن ها نیاز میباشد. دستگاه ارائه شده با ارسال امواج اولتراسونیک و برخورد آن با سیم و یا کابل و برگشت امواج به دستگاه و اندازه گیری زمان رفت و برگشن ; با استفاده از میکرو کنترل داخلی فاصله را با دقد کمتر از 0.5 درصد اندازه گیری مینماید. کاربران : پیمان کاران - ناظران و گروه بهره برداری خطوط انتقال نیرو و پست های برق شرکت های مخابرات.
 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت رتوناک شایا تعلق دارد.
طراحی سایت: پارسیان میزبان