صاعقه گیر های یونیزه کننده سیگما (SIGMA)

شرکت AIDITEC SYSTEMS اسپانیا تولید کننده صاعقه گیر های یونیزه کننده موسوم به SIGMA میباشد که دستور العملهای محاسبه شعاع آن را بر اساس استاندارد های NP 4426 و NFC17-102 و UNE 21186 میباشد. صاعقه گیر های یونیزه کننده SIGMA دارای گواهی از آزمایشگاه های صنایع انرژی (E.P.L.L) ایران مبنی بر انطباق با استاندارد NFC17-102 و گواهی تست زیر : Test performed by Energy Technological Institute (ITE) Network of technological institu te of the Valencia Reports IE_ITE_110471_2/M1 and IE_ITE 131072_3 این کمپانی 5 مدل صاعقه گیر یونیزه کننده sigma با دلتا T های مختلف تولید میکند.
 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت رتوناک شایا تعلق دارد.
طراحی سایت: پارسیان میزبان