شرکت برق منطقه ای مازندران -- تیر ماه 1390

سمینار حفاظت از دکل های فشار قوی -- تست عملی اندازه گیری مقاومت زمین پیرو درخواست‌های انجام شده؛ شرکت رتوناک شایا سمینار یک روزه ای برای کارشناسان و مدیران شرکت محترم برق منطقه ای مازندران در تیر ماه 1392 برگزار کرد و بعنوان کارگاه عملی آن، تست عملی اندازه گیری مقاومت سیستم زمین را انجام داده است.
 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت رتوناک شایا تعلق دارد.
طراحی سایت: پارسیان میزبان